Den Země 22.4.

Slavíme Den Země

Dnes je noc a den v rovnováze, hledejme rovnováhu i v našem životním stylu. Můžeme žít pohodlný život a přitom neničit planetu?

Udržitelnost je tématem nejen dnešního dne, v ENBŘE o tom přemýšlíme již 30 let…

 

 

3 zásady z ENBRY

 

Měřím a šetřím svoji spotřebu vody. 

Recykluji “nerecyklovatelné”. Neopouštím staré věci pro nové.

Vytápím tak, abych šetřil planetu i své zdraví.

Chcete zjistit, jak na to? Čtěte dále…

Voda, Země, Vzduch

Oblasti, ve kterých Vám můžeme pomoci být ekologičtější

Voda

Voda

Voda je vzácnost. I přesto ji vnímáme jako něco samozřejmého. Často si neuvědomujeme její jedinečnost. Bez její neustálé dostupnosti bychom měli život mnohem méně pohodlný. Více než 2 miliardy lidí nemají přístup ke zdravé pitné vodě vůbec.
Země

Země

Jen 27% vytříděného odpadu je recyklováno, zbytek končí na skládkách a spalovnách. Ačkoliv se Češi naučili odpad třídit, stále s ním následně neumějí dobře nakládat. Skládky a vypouštění odpadů do půdy jsou hlavní příčinou znečišťování země.
Vzduch

Vzduch

Všichni potřebujeme k životu čerstvý a čistý vzduch. 74% znečišťování vzduchu v Česku způsobuje lokální vytápění domácností. Jsou pryč doby, kdy jsme se na budovu nedívali jako na celek a řešili samostatně, čím budeme například topit a jaké budou investice do jednotlivých zařízení.
Měřím a šetřím svoji spotřebu vody

Měřím a šetřím svoji spotřebu vody

Víme, že vody je málo. Jak tedy můžeme lépe hospodařit?

Můžeme zásadně ovlivňovat nejen její kvalitu, ale také množství, které spotřebujeme i množství peněz, které za ni zaplatíme. S vodou je třeba efektivně hospodařit a chránit ji. V dnešní době už umíme přímo kontrolovat svoji spotřebu v chytrých aplikacích. Hlídat únik vody, který bychom zjistili až na vyúčtování. Na zahrádkách vytvořit retenční nádrže na dešťovou vodu a ušetřit peníze za stočné instalací samostatného vodoměru.

 

Recykluji

Recykluji “nerecyklovatelné”

Přestože legislativa stále více dbá na ekologické hledisko, není všemocná a nakonec je vždy zásadní ochota každého z nás udělat něco navíc.
V ČR se ročně vymění přes 600tis bytových vodoměrů. Tyto vodoměry mohou putovat rovnou na skládku, nebo je možné ověřit jejich funkčnost a správnost měření v autorizovaných střediscích a znovu je použít. V České republice je tato možnost využívána u zhruba 15% instalovaných vodoměrů. Největší podíl na tomto přeověřování má společnost ENBRA, která vrátí do oběhu téměř 100tis bytových vodoměrů ročně.
Z hlediska ochrany klimatu následné ověření výrazně snižuje emise, které vznikají při výrobě nových zařízení. Zeleným vodoměrem tak umíme přispět k tomu, že naše domácnost bude ještě více ekologická. 

Vytápím tak, abych šetřil planetu i své zdraví

Vytápím tak, abych šetřil planetu i své zdraví

Dnes se na prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, díváme komplexně. Zvažujeme nejen pořizovací náklady, ale i celkový přínos pro životní komfort. Do popředí se dostává pojem zdravé bydlení. V oblasti vytápění pamatujte na to, že teplota v místnosti by se měla pohybovat okolo 20 °C, zdraví lidé by se ale měli cítit pohodlně i při 18 °C. Přetápění domácnosti škodí zdraví a je i energeticky náročné.  Kvalita vzduchu, který dýcháme, patří k hlavním zdravotním aspektům našeho života.  Nejlepším indikátorem dostatečné výměny vzduchu je koncentrace CO2, můžete ji jednoznačně změřit, monitorovat nebo používat sensory, které Vás upozorní na překročené limity. Jedním z řešení je řízené větrání pomocí rekuperace a správně zvolený systém vytápění. Tato filosofie zdravého vnitřního prostředí v budovách je tedy nejen ekologičtější, ale buduje i pevnější zdraví nám všem.